Βιβλιοθήκη Παραθέματα Κυριακόπουλος Τιμόθεος
Κυριακόπουλος Τιμόθεος
Γέννηση: Χίος 18ος αι.
Θάνατος: Άγνωστο
Έργα
1.

Όταν εσύ γράφεις θεολογικά, φιλοσοφικά και άλλα επίσης βιβλία διά τους φιλομαθείς και τους σπουδαίους [= σπουδασμένους], γράψε κατά που σου είναι αρεστόν, αλλά όταν γράφεις διά την σωτηρίαν του λαού, πρέπει να γράφεις και να λαλείς κατά όπου δύναται ο λαός να σε γροικήσει.

Προαγωγή της χριστιανικής κατηχήσεως, 1759. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 110.