Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ματθαίος μητροπολίτης Μυρέων
Ματθαίος μητροπολίτης Μυρέων
Γέννηση: Πωγωνιανή 1550
Θάνατος: Bλαχία 1624
Έργα
1.

Οπ’ έχομεν το θάρρος μας μέσα εις την Σπανίαν,
κι εις χοντρά τα κάτεργα που ’ναι στην Βενετίαν,
[…]
ελπίζομεν και εις ξανθά γένη να μας γλυτώσουν,
ναλθούν από τον Μόσχοβον να μας ελευθερώσουν.
Ελπίζομεν εις τους χρησμούς, στες ψευδοπροφητείες,
και τον καιρόν μας χάνομεν στες ματαιολογίες.

Ετέρα Ιστορία των κατά την Ουγγροβλαχίαν τελεσθέντων, 2329-2334. 1682. Émile Legrand, Bibliothèque Greque Vulgaire, II, 1881. 314.