Βιβλιοθήκη Παραθέματα Μιχαήλ Αναστάσιος
Μιχαήλ Αναστάσιος
Γέννηση: Νάουσα π. 1675
Θάνατος: Μόσχα 1725
Έργα
1.

Η Ελλάς μενεί τε και ζήσεται.

Ελληνικόν θέατρον, 1710. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Β΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 114.