Βιβλιοθήκη Παραθέματα Μητσάκης Mιχαήλ
Μητσάκης Mιχαήλ
Γέννηση: Mέγαρα 1865
Θάνατος: Aθήνα 1916
Έργα
1.

Απόφασις μετά σκέψιν ― ένστικτον βραδυπορούν.

«Μερικά φύλλα εκ του ιδιαιτέρου σημειωματαρίου μου». Το έργον του. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1956. 392.
2.

Το Όνειρον, μήπως τυχόν δεν είναι παρά η Πραγματικότης εν εμβρύω;…

«Μερικά φύλλα εκ του ιδιαιτέρου σημειωματαρίου μου». Το έργον του. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1956. 392.
3.

Οι παλαιοί οίνοι, ωριμάζοντες πολύ, σπάζουν ενίοτε την μποτίλλιαν. Αι παλαιαί ιδέαι, παραμένουσαι επί πολύ εντός αυτού και ανακινούμεναι ανεκτέλεστοι, σπάζουν ενίοτε το κεφάλι.

«Μερικά φύλλα εκ του ιδιαιτέρου σημειωματαρίου μου». Το έργον του. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1956. 393.
4.

Θεέ μου, φύλαττέ με από τους ανθρώπους και ξεύρω πώς να φυλαχθώ από τα θηρία.

«Μερικά φύλλα εκ του ιδιαιτέρου σημειωματαρίου μου». Το έργον του. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1956. 393.
5.

Οι επαίται κλέπτουν τους πτωχούς.

«Μερικά φύλλα εκ του ιδιαιτέρου σημειωματαρίου μου». Το έργον του. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1956. 394.
6.

Α! διατί ο έρως να μην είναι αιώνιος... και διατί να παρατείνεται περισσότερον από ένα μήνα;

«Μερικά φύλλα εκ του ιδιαιτέρου σημειωματαρίου μου». Το έργον του. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1956. 395.
7.

Πρακτικότης: το συνηθέστερον ψευδώνυμον του ανανδρία και του αχρειότης.

«Μερικά φύλλα εκ του ιδιαιτέρου σημειωματαρίου μου». Το έργον του. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας» Ι.Δ. Κολλάρου και Σιας Α.Ε., 1956. 395.