Βιβλιοθήκη Παραθέματα Μομάρς Κασπάρ
Μομάρς Κασπάρ
(Momartz Caspar Ludwig)
Γέννηση: Κωνσταντινούπολη 1696
Θάνατος: Κωνσταντινούπολη 1761
Έργα
1.

Το κάλλος πάντα στάθηκε της έχθρας η αιτία,
και μάλιστα μια εύμορφη σαν χάση τα πρωτεία.

«Περίληψις της υποθέσεως», 1-2. Βοσπορομαχία, 1766. Λ.Ι. Βρανούσης (επιμ.), Οι πρόδρομοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 11. Εκδοτ. οίκος Ιωάννου Ν. Ζαχαροπούλου, 1955. 33.