Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ντόρρος Θεόδωρος
Ντόρρος Θεόδωρος
Γέννηση: Πελοπόννησος; 1895
Θάνατος: Παρίσι 1954
Έργα
1.

Τα φύλλα, φρεσκοπράσινα, μιλάγανε πιο νοητά
από ανθρώπους διαβασμένους.

«Ανοιξιάτικα φύλλα», 4-5. Στου γλυτωμού το χάζι, 1930. Αλέξανδρος Αργυρίου, Η ελληνική ποίηση. Ανθολογία-Γραμματολογία: Νεωτερικοί ποιητές του Μεσοπολέμου. Εκδόσεις Σοκόλη, 1979. 52.
2.

Απίστευτη η τέχνη μας να κάνουμε
στιγμές κι αιωνιότητες.

«Προσημείωμα», 8-9. Στου γλυτωμού το χάζι, 1930. Αλέξανδρος Αργυρίου, Η ελληνική ποίηση. Ανθολογία-Γραμματολογία: Νεωτερικοί ποιητές του Μεσοπολέμου. Εκδόσεις Σοκόλη, 1979. 51.