Βιβλιοθήκη Παραθέματα Οικονόμος Κωνσταντίνος
Οικονόμος Κωνσταντίνος
Γέννηση: Tσαριτσάνη 1780
Θάνατος: Aθήνα 1857
Έργα
1.

Παρά την ξηράν ηθικήν περισσότερον πολλάκις ευδοκιμεί το γελοίον προς διόρθωσιν των ηθών. Ως τα τρίμματα του αδάμαντος εργάζονται και στιλβώνουσι τον αδάμαντα, ούτω και των ανθρωπίνων παραπτωμάτων η γελοία παράστασις ωφελεί και ρυθμίζει τον άνθρωπον.

«Προς τους Έλληνας» [Πρόλογος στον Φιλάργυρο του Μολιέρου, 1816]. Τα σωζόμενα φιλολογικά συγγράμματα, 1871. 211.