Βιβλιοθήκη Παραθέματα Παλαιολόγος Γρηγόριος
Παλαιολόγος Γρηγόριος
Γέννηση: Kωνσταντινούπολη 1794
Θάνατος: Kωνσταντινούπολη 1844
Έργα
1.

Όταν το αντικείμενον του πόθου μας ήναι απόν, αι καλήτεραι διασκεδάσεις είναι εις ημάς βάσανος. Όταν δε ήμεθα κακοδιάθετοι, δεν πρέπει να υπάγωμεν εις ομηγύρεις, όπου είναι απαίσιον να σκυθρωπιάζωμεν, ενώ οι άλλοι ευθυμούσι· διότι νομίζουν ότι μας δυσαρεστεί η συναναστροφή των.

Ο Ζωγράφος, 1842. Νεοελληνική Βιβλιοθήκη - Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 1989. 146.