Βιβλιοθήκη Παραθέματα Παλαμήδης Γρηγόριος
Παλαμήδης Γρηγόριος
Γέννηση: Κρήτη 16ος αι.
Θάνατος: 17 αι.
Έργα
1.

Καλότυχος που στην βουλήν των κακών δεν υπάγει
μηδέ των ασεβών ανδρών την στράτα κολουθάγει...

Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Ίκαρος, 1985. 55.