Βιβλιοθήκη Παραθέματα Παλλαδάς Γεράσιμος
Παλλαδάς Γεράσιμος
Γέννηση: Καλλονή Ηρακλείου 1625/33
Θάνατος: Άγιον Όρος 1714
Έργα
1.

Ω πώς αλλάσσουν τα πράγματα,
σαν ποταμού τα περάματα,
όπου πηγαίνουν
και δεν γιαγέρνουν,
σαν της βροχής τα σταλάγματα.

«Θρήνος της Κρήτης», 1-5. Στυλιανός Αλεξίου, Κρητική Ανθολογία (ΙΕ΄-ΙΖ΄ αιώνας). Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 1969. 233.