Βιβλιοθήκη Παραθέματα Πασαγιάννης Σπήλιος
Πασαγιάννης Σπήλιος
Γέννηση: Kαστανιά Λακωνίας 1874
Θάνατος: Zάκυνθος 1910
Έργα
1.

Τα μάτια σου έταξαν σ’ εμέ το τάμα της χαράς μου.

«Αγάπη», 12. Άπαντα. Εκδόσεις «Πηγής», 1965. 122.
2.

Στον τόπο πάμε που αργαλιός
του γυρισμού τον πέπλο υφαίνει.

«Γελαδάρης», 73-74. Αντίλαλοι, 1920. Άπαντα. Εκδόσεις «Πηγής», 1965. 104.
3.

Να μη πιστέψεις εδώ στη ζωή σου, ότι σου είναι βοηθός άλλος, πιστός, παρά το γνωστικόν σου. Το μέστωμά σου κυβέρνα, και μάθε να νιώθεις τους λιγόλογους μύθους, της θεάς τα πλανέματα, όπου είναι ψηφιά βουλήσεως γραμμένα σε αιώνιες πλάκες.

«Ταϋγέτα». Αντίλαλοι, 1920. Άπαντα. Εκδόσεις «Πηγής», 1965. 373.
4.

Το κάθε πλάσμα και ζωή, κάθε ζωή κι αγάπη,
που σε θεόπρεπους ηχούς, σ’ ένα σκοπό κυκλώνουν,
ασμάτων άσμα της ζωής κι από τα πλάσματά της.

«Ώρες», Ι, 66-68. Αντίλαλοι, 1920. Άπαντα. Εκδόσεις «Πηγής», 1965. 54.