Βιβλιοθήκη Παραθέματα Σκόκος Κωνσταντίνος
Σκόκος Κωνσταντίνος
Γέννηση: Aθήνα 1854
Θάνατος: Aθήνα 1929
Έργα
1.

Ο άνθρωπος προνομιακώς τα τρώγει όλα: μικρά και μεγάλα. Και επειδή συνήθως δεν χορταίνει, τρώγει και τους ομοίους του κατά διαφόρους αφανείς τρόπους μαγειρικής.

«Επισιτισμός». Τα παράξενα της ζωής, 1921. Δημ. Μάργαρης (επιμ.), Ανδρέας Λασκαράτος. Σατιρικοί και ευθυμογράφοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 23. «Αετός» Α.Ε., 1954. 346.
2.

Οι ευφημισμοί είναι το εξυπνότερον επινόημα της ανθρωπίνης κουτοπονηρίας. Ρίπτουν ένα πέπλον και κάτι σαν ροδόσταγμα ή και φανικόν οξύ επάνω εις την γυμνήν και εκτραχηλισμένην πραγματικότητα. Γλυκαίνουν την πικράδα, μετριάζουν την ασχημίαν και εξωραΐζουν τας αθλιότητας των πραγμάτων. Τα πράγματα διά το ασκανδάλιστον και διά λόγους κοινωνικής ισορροπίας, δεν πρέπει να λέγωνται με την ωμήν των κυριολεξίαν. Αλοίμονον αν ο Εύξεινος Πόντος ελέγετο πράγματι σκυλοπνίχτης!

«Φιλανθρωπικοί χοροί». Σκίτσα από την ζωή, 1929. Δημ. Μάργαρης (επιμ.), Ανδρέας Λασκαράτος. Σατιρικοί και ευθυμογράφοι. Βασική Βιβλιοθήκη, 23. «Αετός» Α.Ε., 1954. 355.