Σοκόλης Κ. Σ.
Γέννηση: 1872
Θάνατος: 1920
Έργα
1.

Πάντοτε δε ο λαός, εν τη μεγάλη σοφία του, γνωρίζει τι θέλει. Οι οδηγοί μόνον ουδέποτε ηθέλησαν ή τουλάχιστον δεν ηδυνήθησαν, να καταδείξωσι και καταστήσωσι σαφές περί τίνος επρόκειτο, εν τη εξελίξει του ελευθέρου Βασιλείου.

Αυτοκρατορία, 1916. Ζήσιμος Λορεντζάτος, Ελληνική κριτική σκέψη. Ίκαρος, 1976. 92.