Βιβλιοθήκη Παραθέματα Σουλιώτης Νικολαΐδης Αθανάσιος
Σουλιώτης Νικολαΐδης Αθανάσιος
Γέννηση: Ερμούπολη 1878
Θάνατος: Aθήνα 1945
Έργα
1.

Αλλά τι άλλο είναι εύμορφο παρ’ ό,τι δίδει μορφήν εις αισθήματα της ανθρωπίνης ψυχής;

Γράμματα από τα βουνά, 1905. 162.