Βιβλιοθήκη Παραθέματα Σπανδωνής Νικόλαος
Σπανδωνής Νικόλαος
Γέννηση: Kωνσταντινούπολη 1858
Θάνατος: Αθήνα 1913
Έργα
1.

Χειρότερους δούλους, χειρότερους σκλάβους, χειρότερους μουζίκους από ημάς δεν γνωρίζω.
    Αν γνωρίζετε σεις, δείξατέ μου τους.
    Ακούστε πόσες φορές είμεθα δούλοι:
    Δούλοι της στενότητος των ορίων μας.
    Δούλοι της αναμνήσεως της τουρκικής κυριαρχίας.
    Δούλοι της διαφθοράς τής κατά τον Αγώνα.
    Δούλοι της διαφθοράς τής μετά τον Αγώνα.
    Δούλοι της ημιμαθείας μας.
    Δούλοι του Κόντου ή του Ψυχάρη.
    Δούλοι του Κουμουνδούρου, του Βούλγαρη, του Τρικούπη, του Δεληγιάννη. 
    Δούλοι της τελείας αμαθείας μας περί τα οικονομικά.
    Δούλοι αθλίων Νόμων.

Η Αθήνα μας, 1893. Μιχ. Περάνθης, Ελληνική πεζογραφία, Γ΄. Εκδόσεις έργων Περάνθη, χ.χ. 416.