Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ζαβιτζιάνος Κωνσταντίνος
Ζαβιτζιάνος Κωνσταντίνος
Γέννηση: Kέρκυρα 1879
Θάνατος: Aθήνα 1951
Έργα
1.

[Για τον Κωνσταντίνο και τον Βενιζέλο:] Ήσαν και οι δύο τους γεμάτοι πατριωτισμό και κύρος, ικανοί για τους λόγους αυτούς να φέρουν εις καλό πέρας τη δυσχερέστερη εθνική υπόθεσι. Αλλ’ αυτοί διεφώνησαν με την καλύτερη πίστη και οι δύο τους. Αλλ’ απ’ αυτή την καλή πίστη εκέρδισε τίποτε η Ελληνική φυλή, η οποία τόσον ακριβά επλήρωσε, πληρώνει και θα πληρώσει την τραγική διαφωνία;

[1915]. Αι αναμνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου, Α΄, 1946. Γ.Π. Κουρνούτος (επιμ.), Το απομνημόνευμα 1453-1953, Β΄. Βασική Βιβλιοθήκη, 45. «Αετός» Α.Ε., 1954. 307.
2.

Είχαμε το ατύχημα να έχουμε ένα Βασιλέα που θέλει να κάμη τον πρωθυπουργό και ένα πρωθυπουργό που θέλει να κάμη τον Βασιλέα.

[1915]. Αι αναμνήσεις του εκ της ιστορικής διαφωνίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Ελευθερίου Βενιζέλου, Α΄, 1946. Γ.Π. Κουρνούτος (επιμ.), Το απομνημόνευμα 1453-1953, Β΄. Βασική Βιβλιοθήκη, 45. «Αετός» Α.Ε., 1954. 308.