Βιβλιοθήκη Παραθέματα Ζαΐμης Αλέξανδρος
Ζαΐμης Αλέξανδρος
Γέννηση: Aθήνα 1855
Θάνατος: Aθήνα 1936
Έργα
1.

Είναι ανάγκη να εργαζώμεθα χωρίς να φαινώμεθα.

Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Γ΄. Πάπυρος, 1966. 14.