Πρίαμος
Δημάκης Mηνάς

00:00/00:00
  1. b20.mp3
διαβάζει: Δημάκης Μηνάς, Ανέκδοτη ηχογράφηση, Woodberry Poetry Room, 1964
(από την Πορεία μέσα στη Nύχτα, Eρμής 1999)