Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.X.
Καβάφης Κωνσταντίνος Πέτρου
διαβάζει: Σουλιώτης Μίμης, Ανέκδοτη ηχογράφηση, Αθήνα 2002
(από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)