Η Προθήκη του Kαπνοπωλείου
Καβάφης Κωνσταντίνος Πέτρου
διαβάζει: Σουλιώτης Μίμης, Ανέκδοτη ηχογράφηση, Αθήνα 2002