Θάλασσα του Πρωιού
Καβάφης Κωνσταντίνος Πέτρου
διαβάζει: Θάλασσα του Πρωιού, Ανέκδοτη ηχογράφηση, Αθήνα 2002
(από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)