Βιβλιοθήκη Αναγνώσεις Σεφέρης Γιώργος
Σεφέρης Γιώργος
(Σεφεριάδης Γιώργος)
Γέννηση: Σμύρνη 1900
Θάνατος: Aθήνα 1971
Αναγνώσεις
1.
mp3 - 659.96 KB - 00:42
διαβάζει: Βεργή Έλσα, Ο Σεφέρης στο BBC, BBC 1996
2.
mp3 - 222.76 KB - 00:29
διαβάζει: Σεφέρης Γιώργος, Aνέκδοτη ηχογράφηση, Woodberry Poetry Room, 1952
3.
mp3 - 194.69 KB - 00:25
διαβάζει: Φυσσούν Πέτρος, Aνέκδοτη ηχογράφηση, 1962
4.
mp3 - 882.93 KB - 02:13
διαβάζει: Kαράλη Tόνια, Aνέκδοτη ηχογράφηση, 1962
5.
mp3 - 1.96 MB - 03:54
διαβάζει: Σεφέρης Γιώργος, Aνέκδοτη ηχογράφηση, Woodberry Poetry Room, 1960
6.
mp3 - 234.26 KB - 00:30
διαβάζει: Σαββίδης Γ. Π., Aνέκδοτη ηχογράφηση, «Tέχνη» 1972
7.
mp3 - 208.41 KB - 00:29
διαβάζει: Σεφέρης Γιώργος, Aνέκδοτη ηχογράφηση, Woodberry Poetry Room, 1960
8.
mp3 - 556.33 KB - 01:14
διαβάζει: Σαββίδης Γ. Π., Aνέκδοτη ηχογράφηση, «Tέχνη» 1972
9.
mp3 - 348.3 KB - 00:46
διαβάζει: Σαββίδης Γ. Π., Aνέκδοτη ηχογράφηση, «Tέχνη» 1972
10.
mp3 - 790.29 KB - 02:01
διαβάζει: Φυσσούν Πέτρος, Aνέκδοτη ηχογράφηση, 1962
11.
mp3 - 1.67 MB - 03:36
διαβάζει: Θεοδωρίδης Πάνος, Aνέκδοτη ηχογράφηση, 2000
12.
mp3 - 2.87 MB - 03:08
διαβάζει: Ληναίος Στέφανος, Ο Σεφέρης στο BBC, BBC 1996
13.
mp3 - 173.1 KB - 00:26
διαβάζει: Kαράλη Tόνια, Aνέκδοτη ηχογράφηση, 1962
14.
mp3 - 531.14 KB - 01:08
διαβάζει: Σεφέρης Γιώργος, The Poetry of George Seferis, Caedmon