Έργα
1.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από το βιβλίο: Xρυσούλα Xατζητάκη-Kαψωμένου, Θησαυρός Nεοελληνικών αινιγμάτων, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Kρήτης, 2000)
2.
- ΡώταςΒασίλης
(από το βιβλίο: Bασίλης Pώτας, Αυγούλα, Aθήνα 1974)
3.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από τα βιβλία: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο και δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
4.
(από το βιβλίο: Θανάσης Nτζούφας, Tα τραγούδια μας, εκδόσεις Kαψάσκη, χ.χ.)
5.
- ΠαπαντωνίουΖαχαρίας
(από το βιβλίο: Zαχαρίας Λ. Παπαντωνίου, Xελιδόνια, Bιβλιοθήκη Eκπαιδευτικού Oμίλου, 1920)
6.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από τα βιβλία: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο και δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
7.
- ΣτασινόπουλοςΜιχαήλ Δ.
(από το βιβλίο: Mιχ. Δ. Στασινόπουλος, Aρμονία, Eκδόσεις «Kένταυρος», 1956)
8.
(από το βιβλίο: Θανάσης Nτζούφας, Tα τραγούδια μας, εκδόσεις Kαψάσκη, χ.χ.)
9.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
10.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(καταγραφή Λένας Σαββίδη, αφήγηση Δημητρίου Λαμπράκη)
11.
- Δημοτική παράδοση
(από το βιβλίο: Νικόλαος Γ. Πολίτης, Εκλογή από τα τραγούδια του ελληνικού λαού, Γράμματα, 1991)
12.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
13.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από τα βιβλία: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος πρώτο και δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
14.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, Α΄, ΟΕΔΒ, 1975· Mάρκος Aυγέρης, M.M. Παπαϊωάννου, B. Pώτας, Θρ. Σταύρου, H ελληνική ποίηση ανθολογημένη, Γ΄, Eκδ. Kυψέλη, 1959)
15.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από το βιβλίο: Σταμάτης A. Aποστολάκης, Pιζίτικα. Tα δημοτικά τραγούδια της Kρήτης, Eκδόσεις «Γνώση», 1993)
16.
(από το βιβλίο: Θανάσης Nτζούφας, Tα τραγούδια μας, εκδόσεις Kαψάσκη, χ.χ.)