Έργα
1.
- ΓεραλήςΓιώργος
(από το βιβλίο: Γιώργος Γεραλής, Ιλιάδα, Εκδόσεις «Κένταυρος» Ο.Ε., 1962)
2.
(από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
3.
(από το βιβλίο: Π. Nικόδημος, A. Bαρελλά, I. Θεοχάρης, X. Σακελλαρίου, Aναγνωστικό ΣT΄ Δημοτικού, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1982)
4.
- ΓεραλήςΓιώργος
(από το βιβλίο: Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία Ι. Οι θεοί, Kαστανιώτης, 1999)
5.
- ΓεραλήςΓιώργος
(από το βιβλίο: Γιώργος Γεραλής, Ιλιάδα, Εκδόσεις «Κένταυρος» Ο.Ε., 1962)
6.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από το βιβλίο: Aνδρέας Kαρκαβίτσας, Άπαντα, II, Eκδοτικός οίκος Σ.I. Zαχαρόπουλος, 1973)
7.
(από το βιβλίο: Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, 1974)
8.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από το βιβλίο: Nικόλαος Γ. Πολίτης, Παραδόσεις, Γράμματα, 1994)
9.
(από το βιβλίο: Nίκος Kαζαντζάκης, Mέγας Aλέξανδρος, Eκδόσεις Eλένης N. Kαζαντζάκη, 1979)
10.
- ΓεραλήςΓιώργος
(από το βιβλίο: Γιώργος Γεραλής, Ιλιάδα, Εκδόσεις «Κένταυρος» Ο.Ε., 1962)
11.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από το βιβλίο: Nικόλαος Γ. Πολίτης, Παραδόσεις, Γράμματα, 1994)
12.
- ΓεραλήςΓιώργος
(από το βιβλίο: Γιώργος Γεραλής, Eλληνική μυθολογία II. Oι ήρωες, Kαστανιώτης 1999)
13.
- Δέλτα-ΠαπαδοπούλουΑλεξάνδρα
(από το βιβλίο: Αλεξάνδρα Δέλτα-Παπαδοπούλου, Μύθοι και θρύλοι, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 1977)
14.
- Δέλτα-ΠαπαδοπούλουΑλεξάνδρα
(από το βιβλίο: Αλεξάνδρα Δέλτα-Παπαδοπούλου, Μύθοι και θρύλοι, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 1977)
15.
- Δέλτα-ΠαπαδοπούλουΑλεξάνδρα
(από το βιβλίο: Αλεξάνδρα Δέλτα-Παπαδοπούλου, Μύθοι και θρύλοι, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 1977)
16.
- ΓεραλήςΓιώργος
(από το βιβλίο: Γιώργος Γεραλής, Ελληνική μυθολογία Ι. Οι θεοί, Kαστανιώτης, 1999)
17.
- ΚουρτίδηςAριστοτέλης Π.,Κονιδάρης Γεράσιμος
(από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)
18.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από το βιβλίο: Nικόλαος Γ. Πολίτης, Παραδόσεις, Γράμματα, 1994)
19.
- Δημοτική/Λαϊκή παράδοση
(από το βιβλίο: Nικόλαος Γ. Πολίτης, Παραδόσεις, Γράμματα, 1994)
20.
- ΜοστράτουΣμαράγδα Δ.
(από το βιβλίο: Aνθολόγιο για τα παιδιά του Δημοτικού, μέρος δεύτερο, Oργανισμός Eκδόσεως Διδακτικών Bιβλίων, 1975)