μεγάλο επίτευγμα η ψηφιοποίηση
...και άλλες παραδόσεις του Μείζονος Ελληνισμού
...εξαιτίας των σταγόνων αφέλειας στους ωκεανούς του think globally.
Το χειρότερο - ίσως να μην αφήνει καν περιθώριο νοσταλγίας για τον κόσμο.
Jacques-Louis David, Ο θάνατος του Σωκράτη, Metropolitan Museum of Art, Νέα Υόρκη.
Νίκος Σβορώνος
Η λύση στην ιστορία μοιάζει με την κάθαρση της τραγωδίας. Γίνεται μέσα μας και η επίδρασή της στη γενική εξέλιξη ενός έθνους δεν είναι πάντοτε άμεση. Είναι μακρινή.
After Pollock
WC
Authentic