είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό
οι αντοχές και οι αντοχές θα στενέψουν τόσο που θα είναι ο καιρός των αδιαπραγμάτευτων απαιτήσεων
ίσως έτσι καταλήγουν τα γεράματα σε ευτυχισμένα γεράματα
πρέπει να ήταν 2004 ή 2005
Tiziano, Η τιμωρία του Μαρσύα, Κάστρο του Kroměříž, Τσεχία.
Γεώργιος Εξαρχόπουλος
O ποιητής είναι στολή, υψηλής αειθαλίας
Kαθώς λάμπει και ο ήλιος σε όλας τας βασιλείας.
Λερμπαλέρ όταν όμως τον τιμούσιν οι κόμοι και οι κομήται
και από κανένα δεν φθονείται, όταν όμως τον φθονούσιν
μένουσιν και αυτοί να τους εφτυούσιν.