είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό
οι αντοχές και οι αντοχές θα στενέψουν τόσο που θα είναι ο καιρός των αδιαπραγμάτευτων απαιτήσεων
ίσως έτσι καταλήγουν τα γεράματα σε ευτυχισμένα γεράματα
πρέπει να ήταν 2004 ή 2005
Κώστας Παπανικολάου, Αγροτικές εργασίες, Συλλογή Σωτήρη Φέλιου, Αθήνα.
Ιώσηπος Μοισιόδαξ
Η ρίζα του δένδρου της πολυμαθείας είναι κυρίως η υγιής Φιλοσοφία, ήτις, αρδευομένη επιμελώς και καλλιεργουμένη αποχρώντως, τρέφει πάντα τα είδη της μαθήσεως απλώς, και πάντα τότε καρποφορούσιν υγιή, σώα, και ανάλογα τη χρεία των μετιόντων. Τι ήτον η πολυμάθεια των Ευρωπαίων πριν της ευρέσεως της υγιούς Φιλοσοφίας [...]
Αναμονές
ΠΔΜ, Φλώρινα